పరంజా

  • రింగ్‌లాక్ పరంజా

    రింగ్‌లాక్ పరంజా

    రింగ్‌లాక్ పరంజా అనేది మాడ్యులర్ స్కాఫోల్డ్ సిస్టమ్, ఇది మరింత సురక్షితమైనది మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది, దీనిని 48mm సిస్టమ్ మరియు 60 సిస్టమ్‌గా విభజించవచ్చు.రింగ్‌లాక్ సిస్టమ్ ప్రామాణిక, లెడ్జర్, వికర్ణ కలుపు, జాక్ బేస్, యు హెడ్ మరియు ఇతర భాగాలతో రూపొందించబడింది.లెడ్జర్‌ను కనెక్ట్ చేయడానికి నాలుగు చిన్న రంధ్రాలు మరియు వికర్ణ కలుపును కనెక్ట్ చేయడానికి మరో నాలుగు పెద్ద రంధ్రాలతో ఎనిమిది రంధ్రాలతో రోసెట్‌తో స్టాండర్డ్ వెల్డింగ్ చేయబడింది.