చాల్సెన్ రిజర్వాయర్

స్థానం: ఇన్నర్ మంగోలియా, చైనా

ప్రాజెక్ట్ పేరు:చైర్సెన్ రిజర్వాయర్

ఫార్మ్‌వర్క్ సిస్టమ్:కలప పుంజం ఫార్మ్వర్క్;క్లైంబింగ్ సిస్టమ్;పరంజా షోరింగ్ వ్యవస్థ


పోస్ట్ సమయం: ఏప్రిల్-16-2021